Voorjaarsconcert 2020


We Tellen af ! Nog.........

u komt toch ook ?

2000 – Ambitieus of gemoedelijk repeteren
Het leek het dagelijks bestuur beter om de samenwerking mat Agaath Schouten per direct stop te zetten. Ilpendams Fanfare zat opeens zonder dirigent. Lid Wim Klaver werd gevraagd of hij het orkest wilde dirigeren, tot het moment dat er een andere dirigent aangenomen was. Aangezien de gemoederen binnen de vereniging hoog opgelopen waren over de rol van de dirigent, hoe hij/zij met de leden om moest gaan, maar ook de houding van sommige leden zelf (werd er wel thuis gerepeteerd) besloot het dagelijks bestuur meerdere dirigenten uit te nodigen en deze proef te laten dirigeren. Daar bleven uiteindelijk 2 kandidaten over te weten de ambitieuze Ralph Peters en de gemoedelijke André van Ham. Met een meerderheid van stemmen werd gekozen voor Ralph Peters. Ralph wilde verder groeien in de muziek en streefde naar een hoog niveau. Te hoog bleek later, want niet iedereen kon meekomen met de soms complexe muziekstukken die op de lessenaars stonden.

1991 – Jaap Dekker wordt dirigent van Ilpendams Fanfare
Na 8 jaar dirigeren besloot Versteegh de fanfare te verlaten en werd de open gekomen plek ingevuld door Jaap Dekker. Dekker was trombonist en docent op het Alkmaars conservatorium en dat was voor sommige leden wel even wennen. Ilpendams Fanfare ging weer deelnemen aan muziekconcoursen en om op niveau te komen werden er partij-repetities ingevoerd. Voor belangrijke optredens werden er extra repetitieavonden georganiseerd en het niveau ging aanzienlijk omhoog. Ilpendam heeft sinds dit jaar geen zelfstandig gemeentebestuur meer, en maakt onderdeel uit van gemeente Waterland.

1980 Uitwisseling met muziekvereniging T.O.G.I.D.O. in Eext (Drenthe)
Op 21 en 22 juni 1980 vond er een muzikale uitwisseling plaats met muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Leden van Ilpendams Fanfare reisden af naar Eext om rond 13:00 uur te worden verwelkomd in “De Rustende Jager”. Leden van Ilpendams Fanfare slapen dit weekend bij pleeggezinnen, welke op deze locatie aan elkaar worden voorgesteld. Na de koffie vertrekken de spelende leden naar “Cafe Centrum” om in 1 uur tijd 4 nummers gezamenlijk te repeteren. Na afloop van de repetitie ging een ieder naar zijn/haar pleeggezin om een broodmaaltijd te nuttigen. ’s Avonds om 20:00 uur werd in Café Centraal het eerste optreden gegeven door T.O.G.I.D.O., de majoretten, de miniretten en de lokale drumband, gevolgd door een gezamenlijk optreden van beide fanfarekorpsen. Na een pauze van een half uur was de beurt aan Ilpendams Fanfare, en kon het einde van het concert worden gevierd met drank, muziek en een dansje tot in de late uurtjes.

1962 – 1965 Crisis bij Ilpendams Fanfare
Hoewel het Ilpendams Fanfare muzikaal gezien absoluut niet slecht ging (men speelde zelfs in de afdeling ‘Uitmuntendheid’), ging het qua ledenaantal op en neer, en ook financieel gezien waren er de nodige problemen. Zo moesten de leden van Ilpendams Fanfare in het jaar 1964 persoonlijk garant staan voor een aan het orkest verstrekte geldlening door gemeente Ilpendam. Het aantal leden liep in 1965 zelf zo ver terug dat voor het voortbestaan van de vereniging werd gevreesd. In een extra ledenvergadering, waar zelfs de burgemeester bij aanwezig was, gaf voorzitter Broers aan zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van Ilpendams Fanfare, en legt het lot van de vereniging in handen van de aanwezige leden. Een aantal leden ziet er geen gat meer in, maar de meerderheid van de leden wil doorgaan met muziek maken. Men besluit een stap terug te doen naar de tweede afdeling binnen de bond. Hierdoor hopen de leden dat een lager muzikaal niveau nieuwe aanwas zal opleveren. Ook dirigent Klaas Tromp wordt gevraagd of hij verder wil met het orkest. Tromp wil ook graag verder en zal tot eind 1966 dirigent blijven van Ilpendams Fanfare.

1954 Het jaar van de voorlopige Hereniging – 1957 de Formele Hereniging
In het jaar 1954 werd door een bijzondere samenloop van omstandigheden de eerste aanzet tot hereniging van beide muziekverenigingen gegeven. Het was al jarenlang een traditie dat de bejaarden, welke hun jaarlijks dagje uit hadden gehad, werden ingehaald met een serenade door één van de 2 fanfarekorpsen. In dit bewuste jaar was daar bij beide verenigingen onduidelijkheid over, en zo stonden zij gezamenlijk de bejaarden te verwelkomen. Dat kwam ook niet eens zo slecht uit, want beide verenigingen kampten met een teruglopend ledenaantal, en men vulde elkaar mooi aan.

1940 – 1954 De Tweede Wereldoorlog en de impact op het Ilpendammer muziekleven

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben er voor beide muziekverenigingen nauwelijks activiteiten plaatsgevonden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er weer volop gemusiceerd door de nog steeds 2 Ilpendammer Fanfareorkesten. Het 50-jarig bestaan in 1943 was vanwege de oorlog niet gevierd. Jan Visser was inmiddels voorzitter geworden van Volharding en werd later opgevolgd door de heer Piet Kout. Sanders was nog steeds dirigent maar moest met lede ogen aanzien dat het aantal leden van Volharding zienderogen achteruit holde. Sanders zag zich in het jaar 1954 dan ook genoodzaakt op te stappen, en werd opgevolgd door Klaas Tromp welke daarvoor spelend muzikant was in Volharding.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

1933 40-Jarig Jubileum met Muziekweekend en huldiging oud voorzitter Gerrit Tromp
In het jaar 1933 werd het 40-jarig jubileum van Volharding gevierd. Na de splitsing had de vereniging nog zo’n 30 leden. Een aangevraagde subsidie, voor het vieren van het jubileum werd door het college van Burgemeester en Wethouders met 4 stemmen tegen en 3 stemmen voor afgewezen vanwege de moeilijke tijden en beleid vanuit Den Haag. Raadslid Visser wilde alsnog een kleine bijdrage van 50 gulden doen (tegenwoordig is dat € 22,69), maar ook dat voorstel werd afgewezen. Met een zomerconcert werd het 40-jarig jubileum alsnog groots gevierd. In het weekend van 26 en 27 augustus 1933 werd een muzikaal weekend georganiseerd waaraan meerdere verenigingen deelnamen. Op zaterdag traden muziekvereniging De Eendracht uit Den Ilp op en de Christelijke Zangvereniging “Zang en Vriendschap” uit Ilpendam. Op zondagmiddag kon het publiek genieten van 5 zangverenigingen en 2 fanfarekorpsen. Speciaal voor dit doel werd de muziektent meer naar achteren geplaatst in de tuin van het toenmalige Raadhuis. Volharding sloot in de avonduren het feestweekend af met een jubileumconcert.

1929 Ilpendam heeft 2 Muziekverenigingen

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918) was Ilpendams Fanfare Volharding nog steeds een florerende muziekvereniging. Echter het politieke klimaat in die tijd zorgde voor een behoorlijke tweedeling in de maatschappij. Er ontstonden ook steeds groter wordende meningsverschillen tussen de overtuigd socialisten “De Rooien” genoemd en de Rooms-Katholieke “Papen”. Paap was een scheldwoord voor de Paus, en een verbastering van het woord “Papa”. Later werd het een aanduiding voor een Katholiek persoon in het algemeen.

Bekijk hier de door ons gevonden officiële stukken en gepubliceerde artikelen in de periode 1910 t/m 1919.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

1906 Nieuwe Burgemeester Gemeente Ilpendam | Wisseling Dirigent
Op 4 oktober 1906 kreeg Ilpendam een nieuwe burgemeester, de heer W. Stolp uit Buiksloot. Het was nogal een uitdaging voor deze burgemeester om kennis te maken met zijn nieuwe inwoners. De toenmalig wethouders en leden van de feestcommissie haalden de burgemeester om 8:30 thuis op. Er werd een rijtoer gemaakt door Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Purmerend om vervolgens via de Purmer de gemeente Ilpendam binnen te komen. Bij de gemeentegrens stond Ilpendams Fanfare de burgemeester, zijn vrouw en de genodigden op te wachten met een serenade van Vaderlandse liederen.
Dirigent Passer droeg bijna 14 jaar na zijn aantreden het stokje over aan dirigent J.M. Schouten afkomstig uit Amsterdam. Korte tijd later werd Schouten opgevolgd door de heer J. Paardekoper. De muziekvereniging zat een beetje in het slop, en het ledenaantal was laag. Paardekoper wist het tij te keren en het muzikale niveau van de vereniging enorm te verhogen.

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login