Geschiedenis 1930 t/m 1939

1933 40-Jarig Jubileum met Muziekweekend en huldiging oud voorzitter Gerrit Tromp
In het jaar 1933 werd het 40-jarig jubileum van Volharding gevierd. Na de splitsing had de vereniging nog zo’n 30 leden. Een aangevraagde subsidie, voor het vieren van het jubileum werd door het college van Burgemeester en Wethouders met 4 stemmen tegen en 3 stemmen voor afgewezen vanwege de moeilijke tijden en beleid vanuit Den Haag. Raadslid Visser wilde alsnog een kleine bijdrage van 50 gulden doen (tegenwoordig is dat € 22,69), maar ook dat voorstel werd afgewezen. Met een zomerconcert werd het 40-jarig jubileum alsnog groots gevierd. In het weekend van 26 en 27 augustus 1933 werd een muzikaal weekend georganiseerd waaraan meerdere verenigingen deelnamen. Op zaterdag traden muziekvereniging De Eendracht uit Den Ilp op en de Christelijke Zangvereniging “Zang en Vriendschap” uit Ilpendam. Op zondagmiddag kon het publiek genieten van 5 zangverenigingen en 2 fanfarekorpsen. Speciaal voor dit doel werd de muziektent meer naar achteren geplaatst in de tuin van het toenmalige Raadhuis. Volharding sloot in de avonduren het feestweekend af met een jubileumconcert.

Gerrit Tromp opende als voorzitter het weekend, waarna Burgemeester van Oorschot het woord nam. Hij bedankte alle aanwezigen maar vooral ook de jubilerende fanfare welke in de afgelopen 40 jaar zoveel voor de gemeenschap had betekent. Op voordracht van Burgemeester van Oorschot werd een eresaluut  gegeven voor de leden die zoveel voor Volharding hadden gedaan te weten A. Passer, M. Bakker, T. Visser, J. Paardekooper, G. Tromp, H. Prijs, R. Stapel, P. Kalf, R. Thie, B.C. Hooyberg, W. Stolp en A. Peereboom.

Gerrit Tromp werd gehuldigd daar hij reeds 40 jaar voorzitter was van de vereniging. Hij zou in hetzelfde jaar zijn functie overgedragen aan Siem Keyzer welke tot de Tweede Wereldoorlog de voorzittershamer heeft gehanteerd.  B.C. Hooyberg was inmiddels dirigent van Volharding en werd in het jaar 1937 opgevolgd door dirigent Sanders.
Willen is kunnen was inmiddels ook uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met ruim 30 leden. In de beginperiode telde de vereniging 15 leden en moest er regelmatig een beroep worden gedaan op mede muzikanten welke vaak afkomstig waren van Crescendo uit Purmerend, maar ook van Volharding uit Ilpendam. Dirigenten uit deze periode waren Jaap Boschieter uit Den Ilp en Ton Thie.

1937 Dirigent Sanders, de man met een absoluut gehoor
Maarten Sanders was een dirigent welke regionaal grote bekendheid genoot. Hij had een sigarenhandel op de Koemarkt in Purmerend, maar werd vooral gevreesd als jurylid tijdens menig concours. Sanders nam geen blad voor de mond als de uitslag geen recht deed aan de uitvoering van de muziekstukken. Zijn kritische geluid zorgde er echter wel voor dat het niveau van Volharding op een hoger plan werd gebracht.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gelezen: 2256 keer

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login