Geschiedenis 1950 t/m 1959

1954 Het jaar van de voorlopige Hereniging – 1957 de Formele Hereniging
In het jaar 1954 werd door een bijzondere samenloop van omstandigheden de eerste aanzet tot hereniging van beide muziekverenigingen gegeven. Het was al jarenlang een traditie dat de bejaarden, welke hun jaarlijks dagje uit hadden gehad, werden ingehaald met een serenade door één van de 2 fanfarekorpsen. In dit bewuste jaar was daar bij beide verenigingen onduidelijkheid over, en zo stonden zij gezamenlijk de bejaarden te verwelkomen. Dat kwam ook niet eens zo slecht uit, want beide verenigingen kampten met een teruglopend ledenaantal, en men vulde elkaar mooi aan.

Voor Piet Klaver was dit gebeuren aanleiding om de eerste gesprekken te starten beide fanfares weer op één lijn te krijgen. Beide besturen kwamen bij elkaar en gingen met de leden in gesprek, en een eerste voorlopige hereniging was een feit. Willen is Kunnen en Volharding bleven vooralsnog lid van de eigen bond. Wel werd vanaf oktober 1954 een gezamenlijke kas gehanteerd. Janssens werd dirigent van het gezamenlijke orkest. Geheel vlekkeloos verliep dat niet. Zo stelde de toenmalige voorzitter Klaver zeer hoge eisen aan de leden en hun muzikale inbreng. Niet iedereen was daar van gecharmeerd. Reden voor Klaver afscheid te nemen en samen met een beperkt aantal andere leden te gaan spelen in Purmerend.

Met het vertrek van Klaver moest er een nieuwe voorzitter komen, dit werd Jaap Broers. In juli 1957 vond de eerste gezamenlijke bestuursvergadering plaats en op 1 augustus werden beide verenigingen officieel samengevoegd tot “Ilpendams Fanfare”, het huidige fanfarekorps. Dirigent van dit korps werd de heer Paul Geugjes, welke in het dagelijks leven violist was bij het Radio Philharmonisch Orkest. Geugjes wist het muzikale niveau van de vereniging op een hoger peil te trekken, maar moest een jaar later, wegens gezondheidsredenen, zijn dirigeerstokje overdragen aan zijn opvolger Jacobs. Jacobs lag niet goed bij de leden, en zo kwam Ilpendams Fanfare na 3 maanden onder Jacobs gespeeld te hebben zonder dirigent te zitten. Om het plotselinge gat te dichten werd de heer K. Tromp gevraagd het orkest te dirigeren. Tromp wist samen met Ilpendams Fanfare een eerste prijs te behalen op het muziekconcours te Weesp, tot grote vreugde van de leden.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gelezen: 655 keer

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Ophaaldag Oud Papier
09 aug 2019
18:00 -


Ophaaldag Oud Papier
13 sept 2019
18:00 -


Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login