Geschiedenis 1960 t/m 1979

1962 – 1965 Crisis bij Ilpendams Fanfare
Hoewel het Ilpendams Fanfare muzikaal gezien absoluut niet slecht ging (men speelde zelfs in de afdeling ‘Uitmuntendheid’), ging het qua ledenaantal op en neer, en ook financieel gezien waren er de nodige problemen. Zo moesten de leden van Ilpendams Fanfare in het jaar 1964 persoonlijk garant staan voor een aan het orkest verstrekte geldlening door gemeente Ilpendam. Het aantal leden liep in 1965 zelf zo ver terug dat voor het voortbestaan van de vereniging werd gevreesd. In een extra ledenvergadering, waar zelfs de burgemeester bij aanwezig was, gaf voorzitter Broers aan zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van Ilpendams Fanfare, en legt het lot van de vereniging in handen van de aanwezige leden. Een aantal leden ziet er geen gat meer in, maar de meerderheid van de leden wil doorgaan met muziek maken. Men besluit een stap terug te doen naar de tweede afdeling binnen de bond. Hierdoor hopen de leden dat een lager muzikaal niveau nieuwe aanwas zal opleveren. Ook dirigent Klaas Tromp wordt gevraagd of hij verder wil met het orkest. Tromp wil ook graag verder en zal tot eind 1966 dirigent blijven van Ilpendams Fanfare.


1966 – 1981 Twee jaar dirigent Wilderdijk en het tijdperk Minne Meijer
Wilderdijk volgde dirigent Tromp op, maar moest wegens gezondheidsreden al na twee jaar zijn taak als dirigent neerleggen waarna Minne Meijer bij Ilpendams Fanfare werd binnengehaald. Minne Meijer zou tot 1980 voor het orkest staan en heeft in die periode een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het orkest. Onder leiding van Meijer was er een enorm aanwas van jonge leden. Probleem was echter het hebben van een eigen repetitieruimte. Daar kwam in het jaar 1975 verandering in toen toenmalig voorzitter Jaap Broers aangaf een deel van zijn boerderij aan de Westerweg in te willen richtten als vaste repetitieruimte voor Ilpendams Fanfare.

Jeugdleden uit die tijd, repeteerden veelal bij ‘opa’ Spil om de eerste noten op een instrument te leren blazen. Daarnaast werd er zowel individueel als in groepsverband les gegeven in de aula van de pas gebouwde H.M. van Randwijkschool aan de Gruttostraat door docenten van Muziekschool Waterland. Repetities vonden toen al, en nog steeds, plaats op de Maandagavond. Jeugdleden die het bespelen van een instrument al aardig onder de knie hadden mochten voor de pauze mee repeteren met het groot orkest bij de boerderij van Jaap Broers.

Week in week uit werden de jeugdleden bij de Hofbrug opgehaald door leden met een auto, en in de pauze weer terug naar huis gebracht. Tegenwoordig repeteert Ilpendams Fanfare in het Dorpshuis van Ilpendam wat in 1979 werd geopend. Ilpendams Fanfare heeft echter tot 1981 wekelijks gerepeteerd in de boerderij van de familie Broers. Het was overigens in het jaar 1969 dat voor het eerst een fanfarekostuum werd geïntroduceerd. Dit bestond uit een zwarte broek, een lichtbeige jasje, een wit overhemd en een groene stropdas.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gelezen: 1265 keer

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Repetitie Opleidingsorkest
01 juni 2020
18:30 - 19:45
Grote Zaal Dorpshuis Ilpendam

Repetitie Groot Orkest
01 juni 2020
19:45 - 22:15
Grote Zaal Dorpshuis Ilpendam

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login