Geschiedenis 2000 tot heden

2000 – Ambitieus of gemoedelijk repeteren
Het leek het dagelijks bestuur beter om de samenwerking mat Agaath Schouten per direct stop te zetten. Ilpendams Fanfare zat opeens zonder dirigent. Lid Wim Klaver werd gevraagd of hij het orkest wilde dirigeren, tot het moment dat er een andere dirigent aangenomen was. Aangezien de gemoederen binnen de vereniging hoog opgelopen waren over de rol van de dirigent, hoe hij/zij met de leden om moest gaan, maar ook de houding van sommige leden zelf (werd er wel thuis gerepeteerd) besloot het dagelijks bestuur meerdere dirigenten uit te nodigen en deze proef te laten dirigeren. Daar bleven uiteindelijk 2 kandidaten over te weten de ambitieuze Ralph Peters en de gemoedelijke André van Ham. Met een meerderheid van stemmen werd gekozen voor Ralph Peters. Ralph wilde verder groeien in de muziek en streefde naar een hoog niveau. Te hoog bleek later, want niet iedereen kon meekomen met de soms complexe muziekstukken die op de lessenaars stonden.

2003 – Ralph Peters stapt plotseling op
In de jaarvergadering van 2003 werd er dan ook heftig gediscussieerd of het zo wel verder kon. Was het Ralph die teveel van de leden vroeg, of waren het de leden die thuis te weinig repeteerden. Ab Tromp wist de leden en het dagelijks bestuur er van te overtuigen dat men vooral eerst naar zichzelf moest kijken alvorens naar de dirigent te wijzen. Meer thuis studeren dus, en hulp vragen of wellicht (bij)les nemen. Maar in ieder geval te werken aan het eigen niveau. Als Ralph zou zien dat een ieder zijn stinkende best deed om op het gewenste niveau te komen, was ons als leden niets te verwijten. Nog geen paar maanden na deze vergadering stapte Ralph Peters plotseling op. Gelukkig was André van Ham nog steeds beschikbaar als dirigent. André dirigeerde op een heel ander niveau dan de dirigenten welke de jaren ervoor voor het orkest hadden gestaan. Er kwam lichtere muziek op de lessenaars. Daar waar de vorige drie dirigenten continue leden naar een hoger niveau probeerden te brengen werd André verweten dat hij dit te weinig deed. Als men daarover in discussie ging gaf hij aan ‘Dit is gewoon het niveau van het orkest, en daar moeten jullie maar genoegen mee nemen’.

2005 – Nieuwe voorzitter en het tijdperk Wim Klaver
In de jaarvergadering van 2005 wordt Rene Bogaarts gekozen tot voorzitter van Ilpendams Fanfare. Ook staat zoals gebruikelijk is het functioneren van de dirigent op de agenda. Lopen we niet het risico dat er te weinig uitdaging is voor leden, en kan er niet gekeken worden naar een dirigent die tracht het niveau van de vereniging op te krikken, zonder al te hoge eisen te stellen aan leden die het (nog) niet kunnen bijbenen. Voorstel van een aantal leden is om Wim Klaver als dirigent te benoemen. Wim geeft aan dat hij eventueel beschikbaar is. Hij stond al vaker voor het orkest en dat beviel goed. Er is wel een beetje angst bij sommige leden. Wim speelt al jarenlang zelf in het orkest, om daar dan opeens de leiding over te krijgen kan goed of verkeerd aflopen vinden enkele leden. Stal dat het niet gaat werken, hij woont wel op het dorp. Wat doet dit met andere (familie)leden, blijven ze of vertrekken ze als Wim misschien ook weg moet. Een stemming geeft duidelijkheid. Met overgrote meerderheid wil men verder met Wim, en men besluit hem te benoemen voor een periode van 1 jaar, en jaarlijks te evalueren of we al dan niet verder gaan met Wim.

2005 tot Heden – 2 Vrouwelijke voorzitters, Koperen dirigent, 125 jaar Fanfare en Activiteiten
In de jaren die volgen staat Wim wekelijks voor het orkest. Sterker nog, dit jaar (2018) viert Wim zijn koperen jubileum als dirigent van Ilpendams Fanfare. Hij staat immers 12,5 jaar voor ons orkest. De jaarlijkse evaluaties zijn er nog steeds, en nog steeds heeft het orkest er alle vertrouwen in dat we met Wim de juiste dirigent in huis hebben. Wim dirigeert ook in omliggende orkesten (Harmonie Crescendo uit Purmerend, en Beemster Fanfare). Ieder orkest waar Wim voor staat heeft een zogenaamd opleidingsorkest, met vooral veel jeugdige leden welke worden ondersteund door leden van het groot orkest. Het blijft moeilijk nieuwe aanwas van jonge leden te vinden en ook voor de vereniging te behouden. Wim brengt dan ook de jeugd van zijn drie orkesten bij elkaar om regelmatig samen op te treden. Tevens gaan de jeugdleden jaarlijks op studieweekend, alwaar ze in bijvoorbeeld een jeugdherberg partijrepetities doen, samen spelen maar vooral ook samen ontspannen. Het is iets waar men jaarlijks naar uit kijkt.

Het traditionele Parkconcert in het Burgemeester van Oorschotplantsoen trekt veel publiek. De akoestiek van de muziektent is geweldig, we treffen het vaak met het weer en jaarlijks treden we op met een ander orkest, een band, zangers en/of zangeressen. Klassiek, Pop, Rock, Jazz, Klezmer, Schlagers, Big Band… het is allemaal voorbij gekomen over de afgelopen jaren. Het jeugdorkest, meestal bestaande uit de jongeren van de eerdergenoemde verenigingen openen meestal het Parkconcert. In 2015 werd het orkest aangevuld met leerlingen van de Brede school De Grote Grutto welke op school muziekles krijgen van meester Joep. Het is overigens in het jaar 2015 dat voorzitter Rene Bogaarts af zal treden en er 2 vrouwelijke kandidaten zijn voor het voorzitterschap van de vereniging. Emma Vermeulen en Mariska Nieuweboer. Er zijn geen tegenkandidaten. Emma en Mariska stellen voor dat ze samen de rol invullen aangezien Mariska nogal eens in het buitenland vertoefd vanwege haar werk, en ook Emma niet altijd beschikbaar kan zijn. Door deze rol samen in te vullen is er in ieder geval continuïteit. En zo heeft Ilpendams Fanfare vanaf het jaar 2015 2 vrouwelijke voorzitters.

Vrijwel jaarlijks wordt er ook voor het groot orkest een repetitieweekend gehouden. Al dan niet in een jeugdherberg ergens in Nederland of een locatie in het buitenland. Zo ging het orkest in 2013 een lang weekend repeteren en spelen in het Duitse Altenau, een prachtig gebied in het Harz gebergte. Het ligt in de bedoeling dat Ilpendams Fanfare dit jaar een bezoek gaat brengen aan Frankrijk om daar quatorze juillet (14 juli : op deze nationale feestdag wordt de Franse Revolutie van 1789 herdacht) te vieren, en aldaar op te treden. Vanzelfsprekend zijn andere tradities ook in stand gebleven zoals het openen van de kermis, dodenherdenking, afsluiting van het muziekseizoen met een concert voor onze oudere inwoners (voorheen in Bejaardentehuis Ilpenhof in Ilpendam, tegenwoordig Swaensborch Monnickendam).

Ons eerste optreden van 2018 werd gehouden op zaterdag 20 januari in Hotel Restaurant Spaander te Volendam. Ilpendams Fanfare had een jaar eerder opgetreden met De Flegmatieke Zonderlingen. De Flegmatieke Zonderlingen is een typisch Volendamse Band waarin een aantal Ilpendamse muziekkanten spelen. Frans Ranzijn op trompet en Werner Wijsman op basgitaar.

Na een optreden tijdens het parkconcert van 2017 volgde een optreden in uitgaanscentrum De AMVO te Volendam. Deze avond was snel uitverkocht en het spetterende optreden was een enorm succes voor zowel Fanfare als band.
De vraag naar herhaling was dan ook groot. Zo groot zelfs, dat er besloten werd hier een vervolg aan te geven. Dit werd Spaander. Ook dit concert was in no-time uitverkocht.

Nu, 125 jaar na de eerste muziekklanken in Ilpendam is Ilpendams Fanfare nog steeds een orkest waarbij het leuk is om te spelen. De sfeer is gemoedelijke een grote variëteit aan muziekstukken zodat zowel beginners als gevorderden een leuke uitdaging hebben. Stukken worden herschreven of zelfs speciaal geschreven voor ons orkest. 2018 staat bol van de activiteiten welke u allemaal terug kunt lezen in dit magazine.

Het ledenbestand van de vereniging kent vele ups en downs. Er zijn leden die met muziek beginnen op jonge leeftijd. Dan gaan ze studeren en zijn er altijd een aantal die afhaken. Een enkeling komt na het beëindigen van hun studie of op latere leeftijd weer terug in het orkest.

Er zijn er ook een aantal die van muziek maken hun beroep (willen) maken of hebben gemaakt. Om een voorbeeld te noemen : Sita Vermeulen begon ooit binnen Ilpendams Fanfare op dwarsfluit. Een aantal leden is doorgestroomd naar het Conservatorium of reeds beroepsmuzikant geworden. En zo kan een eerste kennismaking met een muziekinstrument binnen een fanfareorkest als Ilpendams Fanfare de oorzaak zijn dat muziek maken een chronische verslaving wordt, welke je nooit meer vergeet.

Kom gerust eens langs tijdens een optreden of een repetitie op de maandagavond in Dorpshuis Ilpendam. De repetitietijden en ons programma staan op deze website te lezen.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gelezen: 1060 keer

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Repetitie Opleidingsorkest
01 juni 2020
18:30 - 19:45
Grote Zaal Dorpshuis Ilpendam

Repetitie Groot Orkest
01 juni 2020
19:45 - 22:15
Grote Zaal Dorpshuis Ilpendam

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login