Voorjaarsconcert 2020


We Tellen af ! Nog.........

u komt toch ook ?

zondag, 04 september 2016 20:01

Geschiedenis

Ilpendams Fanfare kan bogen op een lange geschiedenis. Uit de oudst bekende statuten van de vereniging, die zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 1920, blijkt dat de officiële oprichtingsdatum van de fanfare 1 oktober 1893 is.

Gepubliceerd in Geschiedenis
zaterdag, 10 september 2016 05:08

Geschiedenis 1893 t/m 1899

Ilpendams Fanfare werd opgericht, op 1 oktober 1983. De vereniging voerde als naam “Ilpendams Fanfare Volharding”. De naam Volharding werd ook gebruikt door de toenmalige Purmerendse Gymnastiek en Schermvereniging Volharding. In diverse publicaties vanuit die tijd zie je dan ook dat de muziekvereniging vaak werd aangeduid als “Ilpendams Fanfare”, en de sportvereniging uit Purmerend met de naam “Volharding”.
Het allereerste bestuur van Ilpendams Fanfare Volharding bestond uit de heren G. Tromp [voorzitter], C. Bakker [secretaris] en J. Zwart [penningmeester]. Toenmalig dirigent was de heer Passer, vader van de toenmalige onderwijzer.

Gepubliceerd in 1893-1899
zondag, 11 september 2016 07:37

Geschiedenis 1900 t/m 1909

1906 Nieuwe Burgemeester Gemeente Ilpendam | Wisseling Dirigent
Op 4 oktober 1906 kreeg Ilpendam een nieuwe burgemeester, de heer W. Stolp uit Buiksloot. Het was nogal een uitdaging voor deze burgemeester om kennis te maken met zijn nieuwe inwoners. De toenmalig wethouders en leden van de feestcommissie haalden de burgemeester om 8:30 thuis op. Er werd een rijtoer gemaakt door Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Purmerend om vervolgens via de Purmer de gemeente Ilpendam binnen te komen. Bij de gemeentegrens stond Ilpendams Fanfare de burgemeester, zijn vrouw en de genodigden op te wachten met een serenade van Vaderlandse liederen.
Dirigent Passer droeg bijna 14 jaar na zijn aantreden het stokje over aan dirigent J.M. Schouten afkomstig uit Amsterdam. Korte tijd later werd Schouten opgevolgd door de heer J. Paardekoper. De muziekvereniging zat een beetje in het slop, en het ledenaantal was laag. Paardekoper wist het tij te keren en het muzikale niveau van de vereniging enorm te verhogen.

Gepubliceerd in 1900-1909
zondag, 11 september 2016 07:44

Geschiedenis 1910 t/m 1919

Bekijk hier de door ons gevonden officiële stukken en gepubliceerde artikelen in de periode 1910 t/m 1919.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gepubliceerd in 1910-1919
maandag, 12 februari 2018 09:08

Geschiedenis 1920 t/m 1929

1929 Ilpendam heeft 2 Muziekverenigingen

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918) was Ilpendams Fanfare Volharding nog steeds een florerende muziekvereniging. Echter het politieke klimaat in die tijd zorgde voor een behoorlijke tweedeling in de maatschappij. Er ontstonden ook steeds groter wordende meningsverschillen tussen de overtuigd socialisten “De Rooien” genoemd en de Rooms-Katholieke “Papen”. Paap was een scheldwoord voor de Paus, en een verbastering van het woord “Papa”. Later werd het een aanduiding voor een Katholiek persoon in het algemeen.

Gepubliceerd in 1920-1929
maandag, 12 februari 2018 09:08

Geschiedenis 1930 t/m 1939

1933 40-Jarig Jubileum met Muziekweekend en huldiging oud voorzitter Gerrit Tromp
In het jaar 1933 werd het 40-jarig jubileum van Volharding gevierd. Na de splitsing had de vereniging nog zo’n 30 leden. Een aangevraagde subsidie, voor het vieren van het jubileum werd door het college van Burgemeester en Wethouders met 4 stemmen tegen en 3 stemmen voor afgewezen vanwege de moeilijke tijden en beleid vanuit Den Haag. Raadslid Visser wilde alsnog een kleine bijdrage van 50 gulden doen (tegenwoordig is dat € 22,69), maar ook dat voorstel werd afgewezen. Met een zomerconcert werd het 40-jarig jubileum alsnog groots gevierd. In het weekend van 26 en 27 augustus 1933 werd een muzikaal weekend georganiseerd waaraan meerdere verenigingen deelnamen. Op zaterdag traden muziekvereniging De Eendracht uit Den Ilp op en de Christelijke Zangvereniging “Zang en Vriendschap” uit Ilpendam. Op zondagmiddag kon het publiek genieten van 5 zangverenigingen en 2 fanfarekorpsen. Speciaal voor dit doel werd de muziektent meer naar achteren geplaatst in de tuin van het toenmalige Raadhuis. Volharding sloot in de avonduren het feestweekend af met een jubileumconcert.

Gepubliceerd in 1930-1939
maandag, 12 februari 2018 09:18

Geschiedenis 1940 t/m 1949

1940 – 1954 De Tweede Wereldoorlog en de impact op het Ilpendammer muziekleven

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben er voor beide muziekverenigingen nauwelijks activiteiten plaatsgevonden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er weer volop gemusiceerd door de nog steeds 2 Ilpendammer Fanfareorkesten. Het 50-jarig bestaan in 1943 was vanwege de oorlog niet gevierd. Jan Visser was inmiddels voorzitter geworden van Volharding en werd later opgevolgd door de heer Piet Kout. Sanders was nog steeds dirigent maar moest met lede ogen aanzien dat het aantal leden van Volharding zienderogen achteruit holde. Sanders zag zich in het jaar 1954 dan ook genoodzaakt op te stappen, en werd opgevolgd door Klaas Tromp welke daarvoor spelend muzikant was in Volharding.

Heeft u nog berichten van vroeger, zoals krantenknipsels of foto's ?
Neem dan contact op met Ronald van Delden, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 0299 66 78 90.

Gepubliceerd in 1940-1949
maandag, 12 februari 2018 09:36

Geschiedenis 1950 t/m 1959

1954 Het jaar van de voorlopige Hereniging – 1957 de Formele Hereniging
In het jaar 1954 werd door een bijzondere samenloop van omstandigheden de eerste aanzet tot hereniging van beide muziekverenigingen gegeven. Het was al jarenlang een traditie dat de bejaarden, welke hun jaarlijks dagje uit hadden gehad, werden ingehaald met een serenade door één van de 2 fanfarekorpsen. In dit bewuste jaar was daar bij beide verenigingen onduidelijkheid over, en zo stonden zij gezamenlijk de bejaarden te verwelkomen. Dat kwam ook niet eens zo slecht uit, want beide verenigingen kampten met een teruglopend ledenaantal, en men vulde elkaar mooi aan.

Gepubliceerd in 1950-1959
maandag, 12 februari 2018 09:41

Geschiedenis 1960 t/m 1979

1962 – 1965 Crisis bij Ilpendams Fanfare
Hoewel het Ilpendams Fanfare muzikaal gezien absoluut niet slecht ging (men speelde zelfs in de afdeling ‘Uitmuntendheid’), ging het qua ledenaantal op en neer, en ook financieel gezien waren er de nodige problemen. Zo moesten de leden van Ilpendams Fanfare in het jaar 1964 persoonlijk garant staan voor een aan het orkest verstrekte geldlening door gemeente Ilpendam. Het aantal leden liep in 1965 zelf zo ver terug dat voor het voortbestaan van de vereniging werd gevreesd. In een extra ledenvergadering, waar zelfs de burgemeester bij aanwezig was, gaf voorzitter Broers aan zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van Ilpendams Fanfare, en legt het lot van de vereniging in handen van de aanwezige leden. Een aantal leden ziet er geen gat meer in, maar de meerderheid van de leden wil doorgaan met muziek maken. Men besluit een stap terug te doen naar de tweede afdeling binnen de bond. Hierdoor hopen de leden dat een lager muzikaal niveau nieuwe aanwas zal opleveren. Ook dirigent Klaas Tromp wordt gevraagd of hij verder wil met het orkest. Tromp wil ook graag verder en zal tot eind 1966 dirigent blijven van Ilpendams Fanfare.

Gepubliceerd in 1960-1969
maandag, 12 februari 2018 09:45

Geschiedenis 1980 t/m 1989

1980 Uitwisseling met muziekvereniging T.O.G.I.D.O. in Eext (Drenthe)
Op 21 en 22 juni 1980 vond er een muzikale uitwisseling plaats met muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Leden van Ilpendams Fanfare reisden af naar Eext om rond 13:00 uur te worden verwelkomd in “De Rustende Jager”. Leden van Ilpendams Fanfare slapen dit weekend bij pleeggezinnen, welke op deze locatie aan elkaar worden voorgesteld. Na de koffie vertrekken de spelende leden naar “Cafe Centrum” om in 1 uur tijd 4 nummers gezamenlijk te repeteren. Na afloop van de repetitie ging een ieder naar zijn/haar pleeggezin om een broodmaaltijd te nuttigen. ’s Avonds om 20:00 uur werd in Café Centraal het eerste optreden gegeven door T.O.G.I.D.O., de majoretten, de miniretten en de lokale drumband, gevolgd door een gezamenlijk optreden van beide fanfarekorpsen. Na een pauze van een half uur was de beurt aan Ilpendams Fanfare, en kon het einde van het concert worden gevierd met drank, muziek en een dansje tot in de late uurtjes.

Gepubliceerd in 1980-1989
Pagina 1 van 2

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login