Inspelen voor Concours

Inspelen voor Concours

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1893 - 2018 ~ 125 Jaar Ilpendams Fanfare

 • Jubileumconcert in P3 als Afsluiting Feestjaar

  Op zaterdag 24 november zal Ilpendams Fanfare het hoogtepunt van haar jubileumjaar vieren in Pop- & Cultuurpodium P3. Op deze avond viert Ilpendams Fanfare haar 125ste verjaardag nog een laatste keer, na een prachtig jaar vol activiteiten die we niet snel zullen vergeten. We hebben een magazine uitgebracht, een likorette geproduceerd met lokale ingrediënten, een concertreis naar Frankrijk gemaakt, een fietstocht door Waterland georganiseerd, en prachtige concerten gegeven in samenwerking met verschillende muzikanten, van operazangers tot gypsy-jazz swingers. 

  Dit alles om, samen met u, te vieren dat we na 125 jaar nog steeds springlevend zijn. Met leden die variëren van rond de 10 tot boven de 70 jaar zijn we bovendien in alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Door het vieren van zo’n bijzonder jaar, waarin samen muziek maken de boventoon voerde, zijn we als muzikanten en leden van een fanfare dichter bij elkaar gekomen. 

  Samen muziek maken is wat we ook 24 november met heel veel plezier gaan doen. We trakteren u op een samenwerking met de Amsterdam Klezmer Band, een (internationaal) bekende 7-koppige band die in hun 20-jarig bestaan al in ruim 30 verschillende landen heeft gespeeld. In vijftien jaar tijd groeide een stel Amsterdamse straatmuzikanten uit tot een internationaal, zevenkoppig klezmermonster. De band speelt klezmer en Balkan, maar ook ska en jazz, zigeuner en hiphop, houdt van traditie en vernieuwing, blaast festivaltenten omver en trekt tranen in theaters. Of het nou het Hong Kong Jazz Festival of het concertgebouw is, Sziget of een kroeg in Slovenië, Lowlands of een Turkse boulevard; er zal gedanst worden. Het is van alles, maar bovenal is het feest.

   

  Kaarten zijn 15,- euro per stuk. Te koop bij Dorpshuis Ilpendam (ook via de webwinkel), Fysio Fitness Ilpendam & aan de deur van de P3 op de avond van het concert. Klik op de afbeelding om naar de Webshop te gaan en uw ticket te kopen/reserveren.

  Let op, u kunt P3 naar binnen om 19:00 uur, de zaal gaat om 19:30 open en het concert start om 20:00 uur.

  Reageer als eerste!
 • 125 Jaar Ilpendams Fanfare

  Dit jaar is het 125 jaar geleden dat er in Ilpendam voor het eerst Fanfareklanken waren te horen met de oprichting van Ilpendams Fanfare Volharding op 1 oktober 1893. In de tussenliggende jaren is er veel gebeurd binnen muzikaal Ilpendam. Wij kunnen het feit dat er al 125 jaar Fanfaremuziek wordt gespeeld in Ilpendam niet zomaar voorbij laten gaan. En mede daarom is er een jubileumcommissie in het leven geroepen welke dit jaar meerdere - al dan niet - muzikale activiteiten zal organiseren, maar ook terugblikt in de Geschiedenis.

  In een notendop kunt u dit jaar het volgende van ons verwachten ;

  - Er zal en magazine worden uitgegeven welke binnen Gemeente Waterland huis aan huis zal worden verspreid door de eigen leden, zodat we ook zeker zijn dat u het ontvangt. In dit magazine leest u meer over het verenigingsleven en onze geschiedenis

  - Er staat een fietstocht gepland waar wij u langs een paar mooie plekjes voeren binnen onze gemeente, opgeluisterd met muziek en lokale lekkernijen,

  - Er zal een speciaal voor de fanfare ontwikkelde Likorette met de naam "Blaaskaak" op de markt worden gebracht. Deze Likorette wordt gebrouwen bij Likeurstokerij De Tweekoppige Phoenix in Zaandam. Voor de smaak is enkel en alleen gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten uit Waterland en het Ilperveld. Dit in nauwe samenwerking met de gehele familie Dekker van het Wapen van Ilpendam, Anne Le Gloahec van Anne & Co, en Martijn de Boer welke achter zijn boerderij een enorme appelboomgaard met 'vergeten' rassen heeft staan.

  - We houden natuurlijk een reünie, om zo weer eens onze oud leden te ontmoeten, herinneringen op te halen en natuurlijk.... te musiceren.

  - Als klap op de vuurpijl enkele bijzondere optredens met o.a. de Flegmatieke Zonderlingen in Spaander te Volendam, en de Amsterdam Klezmer Band in de grote zaal van P3 te Purmerend.

  Kortom.. hou onze site en facebookpagina in de gaten. Het wordt een jaar om nooit te vergeten.

  Reageer als eerste!

Bastrombone

De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrombones genoemd) is een blaasinstrument dat tot het scherpe koper wordt gerekend. De naam stamt van het Italiaanse tromba met het suffix one en betekent dus "grote trompet". In de volksmond wordt dit instrument ook schuiftrompet genoemd, wat eigenlijk de naam van een ander koperinstrument is.

De trombone is familie van de trompet en in de meest voorkomende vorm (de tenortrombone) is zij tweemaal zo lang als de B♭-trompet. Een trombone bestaat uit drie onderdelen:

 • een ketelvormig of V-vormig mondstuk,
 • de coulisse, een lange cilindrische metalen U-vormige uitschuifbare buis,
 • de bekersectie, die conisch uitloopt.

Door het uitschuiven kan de bespeler de effectieve buislengte verkorten of verlengen, waarmee ook de toonhoogte verandert.

Toonvorming

Het geluid ontstaat ter plaatse van het mondstuk. Hier wordt de lucht door liptrillingen in beweging gebracht en ontstaat een staande golf in de buis. Omdat in een gegeven buislengte meerdere gehele staande golven passen, is het mogelijk bij gelijkblijvende buislengte meerdere tonen te produceren (overblazen), de boventonen: één golf met lengte X (de grondtoon), twee golven met lengte 1/2 X (eerste boventoon), drie golven met lengte 1/3 X (tweede boventoon) enz..

In de verst uitgeschoven positie is de buislengte bijna anderhalf keer zo lang als in de meest ingeschoven stand. De geproduceerde grondtoon is daarmee een verminderde kwint lager. Eénmaal overblazen - door verhogen van de lipspanning, embouchure genoemd - veroorzaakt een toon die een octaaf hoger is en dus de halve golflengte heeft. Nogmaals overblazen geeft 1/3 van de golflengte en een duodecime (octaaf plus kwint) hoger.

Vanuit de verst uitgeschoven stand met de schuif is de toon een verminderde kwint verlaagd. Met overblazen kan een octaaf van deze toon verkregen worden; er ontbreekt echter de reine kwart in het onderste octaaf. Met een zogenaamd kwartventiel kan dat 'gat' worden gedicht. Een kwartventiel schakelt een extra verlenging in waardoor de effectieve buislengte uiteindelijk bijna verdubbeld kan worden (de schuif meegerekend) en het interval een dominant septiem omvat.

Door de schuif in te trekken ontstaat een staande golf met een kortere golflengte en wordt de toon hoger. Van alle mogelijke schuifposities worden er doorgaans 7 gebruikt die overeenkomen met zeven opeenvolgende halve tonen. Alle tussenliggende posities worden vooral gebruikt bij glissandi.

Typen

De familie van trombones bestaat uit de volgende varianten:

 • Piccolo of Sopranissimotrombone in B♭
 • Sopraninotrombone in E♭
 • Sopraantrombone in B♭
 • Quadrotrombone (dubbele schuif)
 • Alttrombone in E♭ of F
 • Tenortrombone in B♭ (zonder ventiel) of B♭/F (met ventiel)
 • Bastrombone in B♭/F (met één ventiel) of B♭/F/D(D♭) (met twee ventielen)
 • Contrabastrombone in F en B♭ (F versie meestal met twee ventielen, B♭ versie met één ventiel)


Van al deze varianten zal men in het dagelijks leven waarschijnlijk alleen de tenor- en bastrombone tegenkomen en in een enkel geval de alttrombone. De tenor- en bastrombone hebben als grondtoon B♭. Ze worden nochtans niet als transponerend instrument beschouwd. Dat wil dus zeggen dat voor een trombone de grondtoon niet C wordt genoemd en geschreven, zoals gebruikelijk bij veel andere blaasinstrumenten, maar de daadwerkelijk klinkende toon. In vergelijking met bijvoorbeeld ventielinstrumenten en houtblaasinstrumenten maakt dit het overschakelen op andere trombones (alt bijvoorbeeld) lastiger doordat men zich voor de verschillende stemmingen telkens een andere positietabel moet eigen maken. Ter vergelijking: Op een B♭- E♭- of Basklarinet is het met grofweg één grepentabel mogelijk alles te spelen.

Geschiedenis van het instrument

Historisch gezien bestaan er in een aantal landen tradities aangaande de bouw en het gebruik van de trombone. In Duitsland (tevens Oostenrijk en nog een aantal Oost-Europese landen) worden van oudsher drie trombones gebruikt in de symfonieorkesten. Een alttrombone (in E♭ of F), een tenortrombone (in B♭) en een bastrombone (in F of E♭). In Frankrijk wordt van oudsher gebruikgemaakt van drie tenortrombones. Deze tradities komen ook tot uiting in de bouw van de trombone. Er is een duidelijk onderscheid in bouw en klank tussen de Duitse en Franse trombone.

Het gebruik van de sopraantrombone is eigenlijk van meer recente datum, als aanvulling op het zogenoemde Posaunenchor. De sopraninotrombone en de piccolotrombone zijn de exoten in de familie en worden sporadisch toegepast. Dit als poging om de familie van trombones aan te vullen tot een volledig 'koor' zoals dit al bestond bij bijvoorbeeld de blokfluit en klarinet. De alttrombone wordt bijna uitsluitend gebruikt in Duitse symfonische en kerkelijke muziek uit deze traditie. Voorbeelden hiervan zijn de Rheinische symfonie van Schumann en het Requiem van Mozart. Na ±1900 is er voor dit instrument zeer weinig geschreven. De tenortrombone is veruit de meest gebruikte variant. Vanwege zijn formaat is dit lid van de trombonefamilie het best te hanteren. Een arm van een volwassen persoon van normaal postuur heeft precies de benodigde lengte voor de schuif van deze trombone. De bastrombone bestond van oorsprong alleen in een model in de stemming F (soms E♭). Het instrument is hierdoor de helft langer dan de tenortrombone. Daardoor is de schuif te lang om volledig met de menselijke arm te worden benut. Een verlengstuk (pookje) werd daarom aangebracht. Dit bracht met zich mee, dat het instrument bepaald niet handig is te noemen. Na de uitvinding van het ventiel, is dit instrument langzaam vervangen door een ruimer gebouwde variant van de tenortrombone voorzien van één of twee ventielen. Hierdoor ontstond een zeer flexibele bastrombone met de voordelen van de tenortrombone aangaande hanteerbaarheid en de donkere klank van de oude bastrombone. Hetzelfde is gebeurd met de contrabastrombone. Van oorsprong is dit instrument dubbel zo lang als de tenortrombone. Door toepassing van de eerder genoemde ventielen wordt dit instrument heden ten dage bijna uitsluitend nog gebouwd als contrabastrombone in F met toevoeging van twee ventielen. Omdat dan nog steeds de schuif te lang is voor de arm van de trombonist wordt er gebruikgemaakt van een ingekorte schuif. Binnen de lichte muziek wordt alleen gebruikgemaakt van tenor- en bastrombone. In de moderne symfonische orkesten wordt voornamelijk gebruikgemaakt van een drievoudige bezetting bestaande uit twee tenortrombones en één bastrombone. Sporadisch wordt er dan een alt- of contrabastrombone gebruikt.

In de huidige tijd bestaan er drie scholen van trombonebouw. Namelijk de Duitse, de Franse en de Amerikaanse bouw. De Duitse bouwstijl is een historisch gevolg van de trombone zoals die begon in de 15e eeuw en is te herkennen aan de bekerkrans (Schmetterkranz). Deze wordt nog gebruikt in de grote Duitse en Oostenrijkse orkesten. Ook in Nederlandse en Amerikaanse orkesten wordt dit soort instrumenten gebruikt, zij het meestal alleen voor muziek die bij deze instrumenten hoort, zoals de symfonieën van Anton Bruckner, Gustav Mahler en Robert Schumann. In genoemde Duitse orkesten worden deze instrumenten voor alle muzieksoorten gebruikt. Hieruit blijkt dan ook dat een aantal orkesten hun klank wil en durft aanpassen aan de muziek en een aantal orkesten juist vasthoudt aan hun traditionele eigen geluid. De musici gebruiken vaak nog trombones die rond 1900 gebouwd zijn. In alle andere landen van de wereld wordt bijna uitsluitend gebruikgemaakt van trombones van Amerikaanse bouw. Dat is een bouwstijl die meer uit de Franse bouwstijl voort is gekomen en door invloeden van de jazz. De Amerikaanse en Franse trombones hebben geen bekerkrans, mede omdat de bekers uit twee delen bestaan die onderling gelast worden alvorens te worden uitgesmeerd over de matrijs. In Franse orkesten wordt ook wel gebruikgemaakt van de Amerikaanse trombones, maar ze proberen ook daar om hun nationale helderdere klankstijl vast te houden.

Behalve de (schuif)trombone bestaan er ook ventieltrombones. Deze worden echter weinig gebruikt, voornamelijk door het ontbreken van de mogelijkheid om een glissando te maken en andere eigenschappen die voortkomen uit het gebruik van een schuif. in de jazzmuziek is de ventieltrombone vaker toegepast, waarvan Bob Brookmeyer de bekendste speler is die uitsluitend op ventieltrombone speelt.

(bron WikiPedia)

Gelezen: 7314 keer

Media

Meer in deze categorie: « Percussie Trombone »

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Ophaaldag Oud Papier
14 dec 2018
18:00 -


Ophaaldag Oud Papier
11 jan 2019
18:00 -


Ophaaldag Oud Papier
08 feb 2019
18:00 -


Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login