Inspelen voor Concours

Inspelen voor Concours

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1893 - 2018 ~ 125 Jaar Ilpendams Fanfare

  • Welkom

    Welkom op de website van Ilpendams Fanfare. Ilpendams Fanfare is een muziekvereniging waar naast muziek ook vele andere activiteiten worden ontplooid. Jaarlijks geven wij diverse concerten en serenades of nemen deel aan een concours ergens in het land. Daarin zoeken wij veelal de samenwerking met andere verenigingen of artiesten. Regelmatig proberen wij voor onze leden ook activiteiten te organiseren welke het verenigingsgevoel moeten vergroten en dan ook niet noodzakelijkerwijs in het teken hoeven te staan van muziek.

    Reageer als eerste! Lees meer...

Geschiedenis

Ilpendams Fanfare kan bogen op een lange geschiedenis. Uit de oudst bekende statuten van de vereniging, die zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 1920, blijkt dat de officiële oprichtingsdatum van de fanfare 1 oktober 1893 is.

In de zomer van 1993 werd het honderdjarig bestaan gevierd.

De eerste fanfare droeg de naam Volharding. Er werd aanvankelijk gerepeteerd in café Pranger in de Kerkstraat, maar na enige tijd verhuisde de vereniging naar het gymnastieklokaal van de lagere school. Dat is nagenoeg op dezelfde plaats als waar Ilpendams Fanfare tegenwoordig elke maandagavond repeteert.

Politieke twisten leidden in de jaren twintig ook tot een scheiding tussen overtuigde socialisten en Rooms-Katholieken in de vereniging. Enkele socialisten braken in 1929 met de traditie en weigerden op te treden tijdens Koninginnedag. Dat zat de katholieken zo hoog dat ze zich datzelfde jaar afscheidden van Volharding en een eigen fanfare in het leven riepen onder de naam ‘Willen is Kunnen’.
Ilpendam genoot sinds 1929 de twijfelachtige eer niet één, maar twee fanfares te hebben. Maar het muzikale leven bloeide. Begon ‘Willen is Kunnen’ met slechts vijftien leden, na een paar jaar speelden er een kleine dertig mensen mee. Ook Volharding telde in die tijd ruim dertig leden. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin de activiteiten van beide verenigingen stil lagen, kalfde het ledental van beide verenigingen langzaam af.

Het heeft tot 1954 geduurd voordat de leden van Volharding en Willen is Kunnen tot de overtuiging kwamen dat het beter zou zijn om weer samen te gaan spelen. De directe aanleiding daarvoor doet sterk denken aan de hereniging van de in onmin levende musici in Fanfare. In de film van Bert Haanstra treden beide orkesten gelijktijdig op hetzelfde festival op. In Ilpendam dachten beide fanfares in 1954 dat zij aan de beurt waren om de bejaarden van het dorp na hun jaarlijkse uitje in te halen. Er werd besloten de bejaarden dan voortaan maar gezamenlijk in te halen. Beide verenigingen bleven nog enige tijd naast elkaar bestaan, maar er kwam een gezamenlijke kas en de leden zouden voortaan samen repeteren en samen "op concours" gaan. Vlekkeloos verliep de samenwerking aanvankelijk niet, totdat voorzitter Jaap Broers van Willen is Kunnen in 1957 de definitieve hereniging tot stand wist te brengen.

Op 1 augustus 1957 werd Ilpendams Fanfare opgericht. Broers is al lang geen voorzitter en spelend lid meer, maar als erelid nog wel verbonden aan onze muziekvereniging. Het ging goed met de vereniging. In 1972 werd, als onderdeel van de fanfare, een drumband opgericht onder de naam Frans Banning Cock. Tien jaar later besloten de leden ervan voortaan zelfstandig verder te gaan. Het ging jaren goed, maar de belangstelling liep terug. uiteindelijk moest de drumband worden opgeheven.

Gelezen: 11425 keer

Afbeelding galerij

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login