Inspelen voor Concours

Inspelen voor Concours

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1893 - 2018 ~ 125 Jaar Ilpendams Fanfare

  • Welkom

    Welkom op de website van Ilpendams Fanfare. Ilpendams Fanfare is een muziekvereniging waar naast muziek ook vele andere activiteiten worden ontplooid. Jaarlijks geven wij diverse concerten en serenades of nemen deel aan een concours ergens in het land. Daarin zoeken wij veelal de samenwerking met andere verenigingen of artiesten. Regelmatig proberen wij voor onze leden ook activiteiten te organiseren welke het verenigingsgevoel moeten vergroten en dan ook niet noodzakelijkerwijs in het teken hoeven te staan van muziek.

    Reageer als eerste! Lees meer...
1900-1909

1900-1909 (1)

1906 Nieuwe Burgemeester Gemeente Ilpendam | Wisseling Dirigent
Op 4 oktober 1906 kreeg Ilpendam een nieuwe burgemeester, de heer W. Stolp uit Buiksloot. Het was nogal een uitdaging voor deze burgemeester om kennis te maken met zijn nieuwe inwoners. De toenmalig wethouders en leden van de feestcommissie haalden de burgemeester om 8:30 thuis op. Er werd een rijtoer gemaakt door Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Purmerend om vervolgens via de Purmer de gemeente Ilpendam binnen te komen. Bij de gemeentegrens stond Ilpendams Fanfare de burgemeester, zijn vrouw en de genodigden op te wachten met een serenade van Vaderlandse liederen.
Dirigent Passer droeg bijna 14 jaar na zijn aantreden het stokje over aan dirigent J.M. Schouten afkomstig uit Amsterdam. Korte tijd later werd Schouten opgevolgd door de heer J. Paardekoper. De muziekvereniging zat een beetje in het slop, en het ledenaantal was laag. Paardekoper wist het tij te keren en het muzikale niveau van de vereniging enorm te verhogen.

Binnenkort

Ophaaldag Oud Papier
12 apr 2019
18:00 -


Ophaaldag Oud Papier
10 mei 2019
18:00 -


Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Repetitie Opleidingsorkest
25 mrt 2019
18:30 - 19:45
Dorpshuis Ilpendam Grote Zaal

Repetitie Groot Orkest
25 mrt 2019
19:45 - 22:15
Dorpshuis Ilpendam Grote Zaal

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login