Ledenomgeving

U heeft gekozen voor de ledenomgeving van Ilpendams Fanfare. Leden en maten van onze vereniging kunnen inloggen in het beveiligde gedeelte van onze website. Als u nog geen account heeft dan kunt u deze aanvragen door te klikken op het menu "In en Uitloggen Leden". Kies vervolgens op de keuze "Nog geen Account?" en vul alle velden volledig in. Het door u aan te maken wachtwoord dient uit minimaal 6 tekens te bestaan. Er moeten minimaal 2 cijfers en 1 hoofdletter in het wachtwoord voorkomen. De websiteredactie kan vervolgens uw verzoek goedkeuren of afwijzen.

Binnen het besloten gedeelte heeft u extra mogelijkheden ten opzichte van niet geregistreerde gebruikers, zoals bijvoorbeeld het bekijken van ons gehele fotoarchief en het downloaden van opnamen.

Leden van Ilpendams Fanfare waren gewend om in te loggen met een algemeen account. Deze mogelijkheid is - om veiligheidsredenen - komen te vervallen.

Gelezen: 10070 keer

Binnenkort

Geen evenementen

Onze Sponsoren

Uw logo ook op onze website?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Repetities

Geen evenementen

Sponsoren | Adverteren

Wilt u ons Sponsoren of Adverteren op onze website cq in de programmaboekjes? Neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat
----->
Website advertenties kunnen worden doorgelinkt naar uw eigen website of actieaanbieding, daarnaast leveren wij u op verzoek de statistieken op van het aantal keren dat de advertentie op onze website is vertoond, bekeken en het eventueel doorklikken naar uw website of actieaanbieding.

Contactgegevens

Secretariaat :
Ilpendams Fanfare
Dorpsstraat 28
1452PE  Ilpendam
Tel. 020 436 08 84


Bankrekening :
NL45 RABO 0330 2553 39E-mailberichten kunt u
sturen naar :
info @ ilpendamsfanfare.com
(verwijder de spaties !!)

Wist u dat....

Ilpendams Fanfare altijd nieuwe leden kan gebruiken ?

U bent altijd welkom om een keer bij de repetities te kijken en/of met ons mee te spelen ?


U Maat kan worden van Ilpendams Fanfare ?

Als maat krijgt u gratis toegang tot de meeste van onze concerten, en ook het eerste kopje koffie/thee is voor u gratis. Daarnaast steunt u met uw bijdrage onze vereniging.

Copyright

Belangrijk: Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Ilpendams Fanfare en/of de genoemde rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door een bestuurslid in functie van Ilpendams Fanfare.

Member Login